Witte rook-sessies

zaterdag 26 juni 2021   |   05:00 - 23:00   |   MHC Maarn

Witte rook-sessies (verdeling taken per team)  

Half juni stuurt de Technische Commissie een formulier naar de nieuwe teams 

voor het verdelen van de taken onder de ouders/spelers. Denk aan: coaches, rijschemamakers, fruithapverzorgers, aanspreekpunten scheidsrechterscommissie etc. 

We rekenen erop dat de teams zelf de taken onderling kunnen verdelen.

 

Mocht dit nog niet zijn gelukt, dan kunnen de betrokkenen hiervoor op 26 juni bijeenkomen op de club. We zien de formulieren graag volledig ingevuld retour via [email protected] Hierop kan ook worden aangegeven of de witte rook-sessie nog nodig is. Voor de helderheid: we verwachten dat iedere ouder/verzorger een (kleine) taak op zich neemt, zodat we er met elkaar een mooi seizoen van kunnen maken.  

Voor ouders/verzorgers met kinderen in de Maarn/Doorn-teams, let op: 

hierbij geldt dat de witte rook-sessie wordt georganiseerd op de club met de meeste spelers in het betreffende team. Dit wordt gecommuniceerd bij de teamindeling.