Algemene Leden Vergadering 18 juni 2019

Nieuws afbeelding 23-5-2019 Het bestuur van MHC Maarn nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de ALV op 18 juni 2019. Agenda volgt. Onder andere de hoogte van de contributie voor komend seizoen komt deze vergadering op de agenda.