Bijzondere Algemene Ledenvergadering 30 mei

Nieuws afbeelding 15-5-2017 Wat is er dan zo bijzonder aan?
Tijdens afgelopen ALV op 9 mei heeft het bestuur een voorstel gedaan voor contributieverhoging. Volgens de regels moeten de leden hiermee instemmen. Omdat er maar een kleine vertegenwoordiging van onze leden aanwezig was is besloten een extra ALV te organiseren om de goedkeuring van zoveel mogelijk leden te krijgen.

Het bestuur zou het dan ook fantastisch vinden als jullie in groten getale aanwezig zijn op dinsdag 30 mei, 20.00 uur in het clubhuis. De agenda en extra informatie over de aard en achtergronden van deze ALV is te vinden achter de inlog Club/Documenten/ALV.