Stukken ALV

8-4-2016
Agenda en bijlagen ALV

De stukken voor de ALV van 19 april 2016 zijn geplaatst onder documenten/ALV. Log eerst in. je komt dan in LISA en onder documenten vind je de agenda, notulen, definitieve jaarstukken 2014-2015, prognose 2015-2016 en begroting 2016-2017.

Wees welkom!
Het bestuur