Definitieve jaarstukken en aangepaste prognose

13-11-2014
Definitieve jaarstukken 2013-2014

De concept jaarstukken zijn in de ALV behandeld, waarbij ook het advies van de Kascontrolecommissie is ingebracht. Dit heeft met instemming van Bestuur en ALV geleid tot enkele aanpassingen. De definitieve, door de ALV goedgekeurde jaarstukken 2013-2014 vindt u na inloggen onder Documenten/ALV. Daar vindt u ook de aangepaste Prognose 2014-2015.

Bestuur MHC Maarn