CLUB VAN 100 MHC MAARN

DeClub van 100 MHC Maarn is opgericht met als doel extra financiƫle middelen te werven voor Hockeyclub Maarn. De club richt zich op sportvrienden met een grote betrokkenheid bij de Maarnse hockeysport, die hiervoor graag op persoonlijke titel een extra financiƫle bijdrage leveren. Leden en oud-leden met een warm hart voor hockey in het algemeen en de ontwikkeling van MHC Maarn in het bijzonder.

 

Het geld van de Club van 100 is bestemd voor projecten, waarvan de gehele club plezier heeft, maar die zonder deze extra steun niet of slechts gedeeltelijk haalbaar zouden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra trainingsmaterialen, de inrichting van een kinderspeelplaatsje, nieuw meubilair, een buitenklok en (communicatie)middelen voor het beter begeleiden van de wedstrijden.

 

Jaarlijks bepaalt het bestuur van MHC Maarn waaraan de besteed zullen worden. Het bestuur zal hierover uiteraard direct communiceren aan de leden van de Club van 100. De donaties zullen geheel financieel worden beheerd onder de verantwoording van de penningmeester van MHC Maarn.

 

Wilt u de club (extra) steunen?

 

Meldt u dan aan bij Michiel of Marcel via [email protected] of app naar 06-24220922.